سیستم تجمیع و مدیریت هوشمند سازی

 • قابلیت یکپارچه سازي با سامانه هاي مختلف در حوزه امنیت فیزیکی شامل سیستم نظارت تصویري، کنترل تردد، اعلام و اطفاء حریق، دزدگیر اماکن، یو پی اس، دیزل ژنراتور، پانل خورشیدي، تابلو برق.
 • قابلیت مدیریت و کنترل کلیه سیستم هاي مذکور
 • قابلیت تعریف سطح دسترسی به کاربران
 • قابلیت ارتباط دوسویه بین سامانه PSIM و کلیه زیر سیستم ها
 • قابلیت گروه بندي یا مدیریت یکتا براي رخدادها که شامل دریافت رخداد، انتقال اطلاعات همراه آن، ارجاع و تخصیص، به تاخیر انداختن و تکمیل پروسه مرتبط با یک رخداد
 • قابلیت ایجاد دستورالعمل هاي متنی و گرافیکی براي کلیه اطلاعات پروژه در نرم افزار
 • قابلیت ایجاد سناریو زمانی و غیره براي صدور فرمان
 • قابلیت تعریف اینتراکتیو برنامه اقدام براي هر رخداد و اضافه کردن نظر با استفاده از اطلاعات مناسب متنی و گرافیکی مرتبط با هر رخداد
 • قابلیت تعریف اقدامات ضروري از جمله رفتن روي دوربین ها در محدوده هاي خطر، رفتن به گروه هاي سنسوري خاص، تماس با شماره تلفن ها، ارسال SMS و غیره هم به صورت اتوماتیک و هم به صورت دستی
 • قابلیت دریافت، هدایت، مدیریت، اقدام و بایگانی یک رخداد در گزارش نرم افزار و ایجاد خروجی هاي مختلف مانند اکسل
 • قابلیت دسترسی به نرم افزار از طریق وب، اپلیکیشن موبایل و پیام کوتاه
 • قابلیت انجام فرایندهاي کنترلی به صورت خودکار به عنوان مثال امکان قراردادن یک نقطه دیتا در یک بازه زمانی مشخص در یک سناریوي مشخص از نقاط دیتا براي مانیتور کردن وضعیت آن
 • پشتیبانی از پروتکل هاي مختلف همانند ،RTU/ModBus،  SNMP TCP/ModBus  وغیره.
 • واسط کاربري گرافیکی مدرن براي مدیریت و نمایش کلیه رخداد ها در نرم افزار