مادیران

نام پروژه:  برج مادیران LG

محل پروژه: تهران – ونک

سیستم ارائه شده:  سیستم اعلام حریق

نام مشتری : شرکت مادیران- شرکت همپایه

سال پروژه: 1390