سام الکترونیک

نام پروژه: شرکت سام الکترونیک

محل پروژه: تهران – شرکت سام الکترونیک

سیستم ارائه شده: سیستم اعلام حریق

نام مشتری: شرکت سام الکترونیک – سامسونگ

سال پروژه: 1396