برج میلاد

نام پروژه: برج میلاد

محل پروژه: تهران- سالن همایش برج میلاد

سیستم ارائه شده: سیستم اعلام حریق  

نام مشتری: شرکت باند پایه

سال پروژه: 1383