بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی (16 الی 19 اردیبهشت 1396)