اولین نمایشگاه و همایش بین المللی و پنحمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری (5 الی 7 اسفند 1397)