پروژه ها

گنبد مینا

گنبد مینا

تونل شهید حکیم

تونل شهید حکیم

سفارت ژاپن

سفارت ژاپن

شرکت کیسون

شرکت کیسون

شرکت مادیران

شرکت مادیران

پتروشیمی خوزستان

پتروشیمی خوزستان

بانک خاورمیانه

بانک خاورمیانه

هایپر استار تهران

هایپر استار تهران

شرکت سایپا

شرکت سایپا

تصفیه خانه والفجر عراق

تصفیه خانه والفجر عراق

ساختمان مرکزی رنو

ساختمان مرکزی رنو

پتروشیمی تبریز

پتروشیمی تبریز

پتروشیمی اصفهان

پتروشیمی اصفهان

ساختمان قدس نیرو

ساختمان قدس نیرو

پالایش نفت تهران

پالایش نفت تهران